Obec Povina oznamuje občanom, že od pondelka 5. augusta 2019 si môžu počas úradných hodín vyzdvihnúť kompostér na Obecnom úrade.

Podmienky pridelenia kompostéra:

  • Občan sa musí preukázať občianskym preukazom – podmienka trvalého pobytu v obci
  • Občan musí mať uhradené všetky záväzky voči obci Povina
  • Na jedno súpisné číslo sa prideľuje jeden kompostér
  • Občan dostane Zmluvu o výpožičke kompostéra, návod na obsluhu kompostérov a príručku pre správne kompostovanie.
  • Občan podpíše Protokol o prevzatí kompostéra
  • Občan je povinný si zabezpečiť vhodný odvoz kompostéra

Kompostéry sú majetkom Združenia miest a obcí Dolných Kysúc.

Je prísne zakázané kompostér predať, zničiť, alebo akokoľvek poškodiť. V prípade poškodenia bude vyvodená sankcia v plnej výške kompostéra. Kompostér je neprenosný. To znamená, že je povinnosťou používať kompostér len pri nehnuteľnosti, ku ktorej bol pridelený.

Preberajúci sa zaväzuje, že umožní kedykoľvek vykonanie kontroly zvereného majetku (kompostér) oprávneným osobám.

Návod na montáž kompostéra: