Vláda SR podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov VYHLASUJE dňa 12. marca 2020 od 6:00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU!!!

Dnes zasadá Ústredný krízový štáb SR, ktorý rozhodne o zatvorení základných a materských škôl. O zatvorení našej ZŠ s MŠ vás ešte dnes budeme informovať.

Vyhlásenie MS na území SR