Parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 29. februára 2020. Výsledky politických strán sú k dispozícií na linku: https://volbysr.sk/sk/data02.html

V našej obci bolo zapísaných 931 voličov, volieb sa zúčastnilo 629 voličov, z toho sa hlasovania zúčastnilo 625 voličov a 4 voliči zaslali návratnú obálku z cudziny. Volebná účasť predstavovala 67,56%. Výsledky politických strán v našej obci sú k dispozícií na linku:Výsledky volieb

https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2435-povina/parlamentne-volby/2020/vysledky