UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce.
Miestna volebná komisia v Povinei, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do Obecného zastupiteľstva v Povine boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana
1. Vladislav Donát, JUDr., nezávislý kandidát – 384 platných hlasov
2. Juraj Papán, HLAS –  sociálna demokracia – 341 platných hlasov
3. Ján Kocúr, HLA – sociálna demokracia – 339 platných hlasov
4. Peter Varga, Slovenská národná strana – 330 platných hlasov
5. Martina Valiašková, Mgr, nezávislá kandidátka – 321 platných hlasov
6. Patrícia Chudinová, Mgr., nezávislá kandidátka – 301 platných hlasov
7. Mária Ochodničanová, HLAS – socálna demokracia – 279 platných hlasov
8. Marian Benda, SME RODINA – 244 platných hlasov
9. František Mrmus, Kresťanská únia – 229 platných hlasov

B. Za starostku obce bola zvolená:

Meno, priezvisko, politická strana
Alena Dudeková, PhDr., MBA, HLAS – socálna demokracia – 355 platných hlasov

V Povine
Dátum: 30. 10. 2022