Predstavitelia Dolných Kysúc rokovali o spoločných zámeroch pre svoj región. Podľa počtu obyvateľov bola rozdelená suma pre Horné a Dolné Kysuce.

Primátor a starostovia si uvedomujú, že najlepšie investované peniaze by boli do cyklotrasy, do budovania vyhliadkových veží a zvýšení cestovného ruchu pre obyvateľov, avšak dnes stojíme pred ďalším vážnym problémom, ktorý vytiahne z vreciek občanov nemalé peniaze – poplatky za odpady v zmysle zmien v zákone o odpadoch.

Preto sa prioritou mikroregiónu Dolné Kysuce stalo vybudovanie spoločnej kompostárne v spolupráci so spoločnosťou T+T. Garantom projektu bude obec Nesluša, zelený aj kuchynský odpad bude vyvážať odpadová spoločnosť do Dolného Hričova, kde sa bude kompost spracovávať a následne bude k dispozícií občanom, ktorí oň budú mať záujem. Nielenže sa naplní litera zákona, ale touto aktivitou sa zabráni markantnému nárastu cien za odpady. Predstavitelia samospráv pri tejto príležitosti navštívili priestory odpadovej spoločnosti T+T, kde im riaditeľ Miloš Ďurajka ukázal a vysvetlil spracovanie a triedenie odpadu ako aj samotné spracovanie kompostu.

Investície sa použijú aj na projektové dokumentácie pre cyklotrasu (Rudina – KNM) a veľkým záujmom samospráv je vybudovanie aj novej vyhliadkovej veže.

V rámci Regionálnej rady partnerstva bolo predstavené Memorandum o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej územnej stratégie regiónu Kysúc a Žilinského samosprávneho kraja.