Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 obce Povina vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku