Dnes o 10:00 hod. zasadal krízový štáb Okresného úradu Kysucké Nové Mesto na obecnom úrade v Radoli za účasti starostov z okolitých dedín a primátora mesta, taktiež sa zúčastnil zástupca RÚVZ so sídlom v Čadci, riaditeľ OO PZ SR KNM a veľiteľ HaZZ KNM.

Na krízovom štábe boli aktualizované opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva dňa 09. 03. 2020, ktoré zakazujú v termíne od 10. 03. 2020 do 23. 03. 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.