Na základe zvolania Krízového štábu Okresného úradu KNM sa včera zišli predstavitelia samospráv Dolných Kysúc, prednosta Okresného úradu a zástupcovia civilnej ochrany, zástupcovia policajného a hasičského zboru a RÚVZ. V súčasnosti platia už zverejnené verejné vyhlášky.

Prosíme občanov, aby svoje podnety na obecný úrad komunikovali telefonickou, písomnou alebo elektronickou formou a prevencii proti Koronavírusu venovali dostatočnú pozornosť.

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

COVID19_A3_NECHOĎTE ĎALEJ