Vážení občania,

ak máte doma elektroodpad, ktorý potrebujete vyhodiť, privezte ho ku skládke plastov pred obecný úrad. Firma už nebude elektroodpad zberať po obci, je potrebné ho umiestniť na jednom centrálnom mieste. Spotrebiče môžete priniesť do 15. októbra 2020, následne zabezpečíme odvoz.