Vážení občania,

blíži sa najkrajší čas v roku. Čas, kedy by sme mali spomaliť, oddýchnuť si, stretnúť sa s rodinou a priateľmi. Preto nám dovoľte popriať Vám krásne a požehnané Vianoce strávené v kruhu svojich najbližších, nech sú vianočné sviatky plné lásky a radosti a rok 2020 plný osobných i pracovných úspechov, želajú poslanci OZ, komisie, starostka obce i pracovníčky OÚ.