Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, želáme Vám k sviatku jari.

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov želá starostka obce, poslanci OZ, kolektív zamestnancov OcÚ a Únia žien Povina, ktorá vytvorila tento krásny veľkonočný veniec. Ďakujeme Vám dievčatá.