Mnohí občania sa obrátili na Obecný úrad s požiadavkou na zmenu ranného autobusu. Preto sme kontaktovali Slovenskú autobusovú dopravu v Žiline a žiadali, aby sa ranný spoj vrátil na pôvodný čas odchodu, a to 7:40 hod zo zastávky Tatarovce. K zmene dôjde aj v prípade spoja 4:55 hod, ktorý ide taktiež zo zastávky Tatarovce. Sad Žilina vyhovela našej požiadavke a zmena bude platiť od 8. marca 2020.