Blíži sa koniec roka a pre nás zároveň najťažšie obdobie. Okrem bežných povinností nás doslova prenasledujú povinnosti zo školského či sociálneho zákona, havárie na vodovodoch a neudržanie živnosti na vodu, neexistujúca kanalizácia, odstránenie náletových stromov a kríkov z korýt riek, ktoré sú v správe SVP, osadenie radarov a ich potrebná legislatíva, nové zásady hospodárenia s majetkom obcí, vstup do OOCR Kysuce a mnoho ďalšieho.
👉S problémami sa budeme čo najskôr obracať na našich kolegov štátnych tajomníkov MIRRI Michal Kaliňák – HLAS Regiónov a MH SR Kamil Šaško.
🍀Čakajú nás však aj príjemné záležitosti, a to v piatok otvorenie Vianočnej výstavy v Dolnom Vadičove a v nedeľu IMZ dobrovoľných hasičských zborov okresu na Rudinskej.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať pani starostke z Dolného Vadičova Mirke Ondreášovej za privítanie a pohostenie vo svojej obci, ďalšie zasadnutie sa bude konať v Hornom Vadičove.
Starostka obce Povina