Oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 9. 6. 2023 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

príloha : Zbierka zákonov SR

Príloha