DHZ Povina podávajú pomocnú ruku

Od administrator

V rámci krízovej situácie ponúka obecný úrad v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi Povina nákup základných potravín. V prípade, že máte o nákup potravín záujem, kontaktujte obecný úrad 041/4211421 a dobrovoľní hasiči vám nákup prinesú. Nákup potravín môžu využiť osamelí seniori a telesne postihnutí občania.

Vyhlásenie núdzového stavu!

Od administrator

Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom (uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020).…

Obecný úrad v obmedzenom režime

Od administrator

Vážení občania, z dôvodu preventívnych opatrení šírenia koronavírusu bude od pondelka 16.3.2020 až do odvolania Obecný úrad Povina pracovať v režime nestránkových dní, to znamená, že hlavný vchod bude uzamknutý. Vybavovať sa budú len veľmi vážne a neodkladné prípady, ktoré budú zvážené po telefonickom dohovore na telef. čísle 041/4211421 a 0905470631, prípadne emailovou komunikáciou. Ak…

Oznam SAD Žilina

Od administrator

Vážení občania, od pondelka 16.3.2020 do piatka 27.3.2020 bude zavedený prázdninový režim v prímestskej doprave a MHD Kysucké Nové Mesto.

ZATVORENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V POVINE

Od administrator

Ústredný krízový štáb SR dnes prijal tvrdé opatrenia proti šíreniu Koronavírusu. Z uvedených opatrení vyplýva, že v našej obci Povina zatvárame Základnú školu s materskou školou. Zajtra 13.3.2020 sa nariaďuje riaditeľské voľno, od pondelka 16.3.2020 sa ZŠ s MŠ zatvára na základe opatrenia ÚKŠ SR na 14 dní. V prípade, že sa situácia nezlepší, nariadime…

Žiadame o dodržiavanie preventívnych opatrení!!!

Od administrator

Ústredný krízový štáb SR prijal kvôli koronavírusu tvrdé preventívne opatrenia: zavedenie hraničných kontrol ( a zachovanie len veľkých hraničných priechodov) zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí zatvorenie škôl a školských zariadení zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení obmedzená prevádzka obchodných centier ( cez víkend…

Vyhlásenie MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SR

Od administrator

Vláda SR podľa § 8 zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov VYHLASUJE dňa 12. marca 2020 od 6:00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU!!! Dnes zasadá Ústredný krízový štáb SR, ktorý rozhodne o zatvorení základných a materských škôl. O zatvorení našej ZŠ s MŠ vás ešte dnes budeme informovať.…