Opatrenia platné od 19. 4. 2021

Od administrator

Vážení občania, od pondelka 19. 4. 2021 dochádza k uvoľňovaniu opatrení v zmysle Vyhlášky č. 175, v ktorej sú uvedené podrobné pravidlá. https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_175.pdf  

Aktualizácia informácií Covid-19

Od administrator

Vážení občania, aktuálnu mapu okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia Covid-19 a nové uznesenie vlády nájdete v priloženom linku: 173_2021_mapa okresov uzn_176_2021_výnimky zo zákazu vychádzania

Vyhlášky ÚVZ SR

Od administrator

Vážení občania, v nasledujúcich odkazoch nájdete zverejnené vyhlášky ÚVZ SR a RÚVZ Čadca. http://www.minv.sk/?2021-2 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_51_2021.pdf

Opatrenia v okrese KNM od 22. 03. 2021

Od administrator

Vážení občania, od pondelka 22. 03. 2021 prijal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca nové opatrenie. Viac informácií v priloženom linku. Prijaté opatrenia RÚVZ Čadca od 22. 03. 2021