Vážení občania,

na základe úlohy č. 5/ z rokovania určených členov KŠ OÚ Žilina (členovia pandemického strediska OÚ) zo dňa 15.04. 2021  (č. OÚ-ZA-OKR1-2021/008628-016 )  Vás žiadame o nasledovné :

– spracovanie menného zoznamu imobilných občanov a občanov z marginalizovaných skupín v obci/ meste, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti COVID 19 formou výjazdového tímu ŽSK,

– typ vakcíny nie je možné vyberať, vakcíny budú na základe schválenej očkovacej stratégie MZ SR t. j. vekových kategórií

Prosíme občanov, ktorí spadajú do vyššie menovanej kategórie a majú záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid-19, nech sa nahlásia na tel. čísle 041/4211421.

Pri nahlásení je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu pobytu a vek občana.

Vypracovaný zoznam bude odoslaný na Okresný úrad KNM, bližšie informácie zatiaľ nemáme, priebežne Vás budeme informovať.