Vážení občania,

na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, odbor prevencie kriminality zverejňujeme materiály k informačnej kampani.

V prvom kole sa v našej obci sčítalo 87,46%, v súčasnosti bude prebiehať sčítanie prostredníctvom stacionárneho (na obecnom úrade), alebo mobilného asistenta (príde k vám na základe telefonického hovoru). Sčítanie môžete nahlásiť na tel. čísle 041/4211421, naša pracovníčka obecného úradu príde k Vám domov v dohodnutý deň a čas.

Zvýšte prosím opatrnosť a neotvárajte dvere podvodníkom, ktorí sa len vydávajú za asistentov sčítania!!!

MINV SODB A3 scitanie SK

MINV SODB A4 scitanie SK easy

MINV SODB A4 scitanie SK

scitanie-2021-prevencia-podvodov