Želáme úspešný začiatok školského roka

Od administrator

Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok 2021/2022 plný smiechu a zážitkov, učiteľom veľa síl a rodičom veľa trpezlivosti. Netradičným spôsobom sme dnes privítali prváčikov, ktorí okrem kníh a pasteliek dostali od obce aj vlastný ovocný stromček. Zasadili si ho a budú s ním rásť. Pevne veríme, že tak, ako zúročia nadobudnuté vedomosti v škole, si…