Všetkým žiakom želáme úspešný školský rok 2021/2022 plný smiechu a zážitkov, učiteľom veľa síl a rodičom veľa trpezlivosti.

Netradičným spôsobom sme dnes privítali prváčikov, ktorí okrem kníh a pasteliek dostali od obce aj vlastný ovocný stromček. Zasadili si ho a budú s ním rásť. Pevne veríme, že tak, ako zúročia nadobudnuté vedomosti v škole, si pozbierajú aj úrodu zo stromov.

Ďakujeme pánovi riaditeľovi a pánovi školníkovi, ktorý na dnešnú výsadbu všetko zabezpečil.