“”V obci Povina sa bude od piatka 10.9. 2021 do nedele 12.9. 2021 odpisovať elektrina v domácnostiach povereným pracovníkom Stredoslovenskej Distribučnej a.s.
Odpočtár vykoná odpočty obvyklým spôsobom na odberných miestach kde je elektromer prístupný na hranici pozemku a na vonkajšej fasáde domu.
Na odberných miestach kde je elektromer vo vnútri v dome prosíme občanov, ktorí sú v karanténe aby na to odpočtára upozornili. Stav elektromera mu možno v takom prípade nahlásiť slovne.
Pri nezastihnutí odberateľa sa zanecháva lístok a stav možno nahlásiť dodatočne.””