Vážení rodičia, milí žiaci,

otvorenie šk. roka 2021/2022 sa bude konať 2. septembra 2021

–          pre žiakov 2. – 9. ročníka od 8. 00 hod.

–          pre žiakov 1. ročníka od 9. 00 hod.

–          všetci žiaci si so sebou prinesú vytlačené a podpísané  vyhlásenie o bezpríznakovosti /príloha/

–          žiaci 1. ročníka si do školy prinesú prezuvky, aktovku, náhradné rúško, papierové vreckovky

–          žiaci 2. – 9. ročníka si prinesú prezuvky, zápisník,  pero, náhradné rúško, papierové vreckovky

–          do budovy školy žiaci vstupujú s rúškom na tvári, pred vchodom do budovy dodržiavajú odstupy

–          koniec vyučovania pre žiakov 1. ročníka je po otvorení šk. roka, koniec vyučovania pre žiakov

2. – 9. ročníka je najskôr o 10. 00 hod.

–          rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR)

–          rodič dodržiava usmernenia podľa Školského semafora /príloha/

–          rodič zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška

–          školská dochádzka je pre žiakov povinná a vyučovanie prebieha so zvýšenými hygienickými                       opatreniami

–          školská jedáleň a ŠKD bude v prevádzke od 6. 9. 2021 pre prihlásených žiakov

–          zápis prvákov do ŠKD a prihlásenie na stravovanie v ŠJ  sa uskutoční za prítomnosti zákonného               zástupcu 2. 9. 2021

–          žiaci 2. –  5. ročníka, ktorí majú záujem o navštevovanie ŠKD, obdržia  prihlášku do ŠKD u                         triedneho učiteľa  dňa 2. 9. 2021

–          žiaci 2. – 9. ročníka, ktorí majú záujem o stravovanie v ŠJ,  obdržia prihlášku na stravovanie dňa

2. 9. 2021

 

Tešíme sa na Vás…