V marci už tradične slávime deň učiteľov. Výnimkou nebol ani tento rok, kedy starostka obce osobne poďakovala za prácu, trpezlivosť a výchovu našich detí v materskej a základnej škole.

Deň učiteľov sa oslavuje 28. 3. v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského – učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním.