Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. Pri tejto príležitosti navštívili obecnú knižnicu žiaci základnej školy. Okrem knižnice ich čakali aj veľmi zaujímavé programy, ktoré pani učiteľky pripravili pre žiakov. Tých najstarších čakal vedomostný kvíz o obci Povina, tí mladší hádali názvy rozprávok a zo slov vytvárali v skupinkách vety. Najmladším žiakom prvého stupňa prečítal Marek Ďurčo rozprávku, ktorú potom prekreslili na výkresy. Po splnení všetkých úloh ich čakalo malé občerstvenie.

“Chcem sa poďakovať pedagogickému zboru ZŠ za ich flexibilitu a spoluprácu s obcou Povina”, dodala starostka obce Alena Dudeková