V sobotu 26. marca sa v zasadačke Obecného úradu uskutočnila výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru obce Povina. Predseda DHZO Emil Šefar privítal hostí a otvoril schôdzu. Po zhodnotení záchranných prác uplynulých dvoch rokov rozdal medaily za obetavú prácu.

Starostka obce poďakovala hasičom nielen za prácu pri požiaroch, povodniach, v materskej škole, testovaní a Covid opatreniach, ale aj za vynikajúcu spoluprácu v obci. Spoločnými silami skrášľujú a zveľaďujú obec.

Ďakujeme DHZO Povina