Veľké poďakovanie, príjemné posedenie s milým kultúrnym programom, vysvedčenie a vzájomné obdarovanie so základnou i materskou školou.
ĎAKUJEME všetkým našim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, s ktorými tvoríme pracovný ale i kamarátsky tím 😉🍀📚
Ocenenie za dlhoročnú prácu v pozícii riaditeľa školy si prevzal Ľubomír Kobeda,

gratulujeme.