Všetko na svete dokážeme zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo nedokážeme zastaviť, je čas. Október je mesiacom, kedy si pripomíname úctu k vám, milé naše mamy, milí naši otcovi, naši starí či prastarí rodičia. Pripomíname si, ako ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Ste našimi chodiacimi kronikami, pamätníkmi, budovali ste nielen silné rodinné putá, ale aj tie obecné. Vám všetkým ďakujeme, že ste našu obec zveľaďovali a my dnes môžeme v nej žiť. K vášmu sviatku želáme veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou, prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

Po príhovore starostka obce Alena Dudeková so zástupcom Petrom Vargom slávnostne ocenili p. Margitu Šplhákovú za celoživotnú prácu a úspechy v obci. S kultúrnym programom sa predstavili detičky z MŠ a ZŠ Povina a ZUŠ KNM a sestry Bacmaňákové. Poďakovanie patrí účinkujúcim, pedagogickému zboru za prípravu programu, kultúrnej komisii, prednostovi KNM Stanislavovi Kozinovi a poslancovi ŽSK Dušanovi Mičianovi za sponzorské, ako aj všetkým, ktorí si prišli program pozrieť, porozprávať sa a stráviť pár spoločných chvíľ.