Od mája tohto roku, boli v MŠ nevyužité priestory, v ktorých zriadiť Obecný klub, požiadala predsedníčka ÚŽS v Povine p. Jana Bendová. Slúžil by na činnosť nielen ÚŽ, ale aj ostatným zložkám fungujúcim v obci. Keďže starostka aj poslanci tento nápad schválili, začalo sa v júli na tom pracovať. Pod patronát si to zobrali uniožienky, s tým, že od obce požadujú zakúpiť stoly,  stoličky a o ostatné sa postarajú oni. Zapojili  aj svojich ochotných a zručných mužov.

Vladimír Trúchly sponzoroval dlažbu, obklad a potrebný materiál. Igor Maruš prerobil elektrinu, osadil lustre a sponzoroval potrebný materiál. Albín Chudina  vyspravil   stenu, obložil a vydláždil kuchynku. Ervín Paršo  a Štefan Medzihorský položili podlahovú krytinu. Štefan Chudina vymaľoval. Ján Šefár a Roman Králik vyspravili podlahy v sociálnom zariadení. Roman Švolík skladal nábytok, pomáhal mu  Miro Tomašec a plus všetky údržbárske práce. Veľmi pekne ďakujeme.

Ostatné už dokončili žienky. Z pokladne ÚŽ  zakúpili kuchynskú linku, sporák, podlahovú krytinu, lustre a ostatné drobnosti. Použili financie, ktoré mali z plesov, vianočných trhov a tiež z fašiangov. Niečo dokupovali za vlastné. Boli nadšené myšlienkou, že budú priestory, ktoré môžu využívať na tvorivé dielne, zdravotné  cvičenia a schôdzkovú činnosť.

Takže od piatka, 25.októbra 2019, kedy bol slávnostne otvorený aj s prestrihnutím pásky p. starostkou Alenou Dudekovou a za účasti zástupcu starostky p. Petrom Vargom, unioženok a ich manželov, ktorí sa podieľali na opravných prácach a tiež predsedov spomínaných spoločenských zložiek, má obec Povina svoj Obecný klub.

Je tam miesto pre tridsať osôb a v budúcnosti môže podľa potreby poslúžiť nielen poľovníkom, včelárom, hasičom, ale aj dôchodcom, ktorí sa domáhajú založenia klubu dôchodcov, len akosi sa doteraz nikto nenašiel, kto by ho založil. Je to škoda, lebo v iných obciach funguje.

Jana Bendová