V rámci krízovej situácie ponúka obecný úrad v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi Povina nákup základných potravín. V prípade, že máte o nákup potravín záujem, kontaktujte obecný úrad 041/4211421 a dobrovoľní hasiči vám nákup prinesú.

Nákup potravín môžu využiť osamelí seniori a telesne postihnutí občania.