Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom (uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020).

Čo sa zmení od zajtra 16.3.2020 od 6:00 hod:

  • na 14 dní sa zatvoria všetky maloobchodné predajne, okrem potravín, drogérie, lekární, novinových stánkov, pôšt, bánk, benzínových púmp a predajní potravy pre zvieratá,
  • nemocnice budú fungovať v núdzovom stave – budú robiť iba nevyhnutné operácie,
  • reštaurácie budú fungovať iba na výdaj jedla,
  • rozvoz jedál a tovarov online je povolený.

https://www.health.gov.sk/Clanok?vlada-prijala-mimoriadne-opatrenia-15-3-2020