Vážení občania,

z dôvodu preventívnych opatrení šírenia koronavírusu bude od pondelka 16.3.2020 až do odvolania Obecný úrad Povina pracovať v režime nestránkových dní, to znamená, že hlavný vchod bude uzamknutý. Vybavovať sa budú len veľmi vážne a neodkladné prípady, ktoré budú zvážené po telefonickom dohovore na telef. čísle 041/4211421 a 0905470631, prípadne emailovou komunikáciou. Ak si chcete prevziať nedoručené zásielky z pošty, je potrebné zavolať na uvedené čísla a dohodnúť si prevzatie zásielky, ktoré prebehne pred budovou OÚ. Žiadosti určené na stavebný úrad nám po telefonickom dohovore prineste na OÚ, my zabezpečíme ich odovzdanie na stavebný úrad. 

Prosíme občanov, aby rešpektovali všetky opatrenia vydané Ústredným krízovým štábom SR.