PZD – Verejne vyhlášky

  Verejná vhláška "Stratégia udržasteľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK" [+]

  Verejná vyhláška -Rozšírenie NNK Mazák [+]

  Verejné vyhlášky 2021 [+]

 • Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti.pdf

  PDF Document

 • Oznámenie oi začatí konania podľa §82 ods.7.pdf-výrub

  File

 • Verejná vyhláška -11449 Povina-Oblazisko-záhradkárska osada-rozšírenie NNK.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška -SP -Povina-Uhliská-Predĺženie NNK.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška Povina-Oblazisko-Záhradkárska osada-Rozšírenie NNK.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby Povina-Uhliská-Predĺženie NN.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška Uhliská.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška pre Lesný celok Krásno-západ.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška štátny stavebný dohľad.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška-Stavebné povolenie 11 449-Povina-Oblazisko-záhradkárska sada-rozšírenie NNK.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláškaPovina-Oblazisko-záhradkárska osada-rozšírenie NNK-oznámenie o začatí stavebného konania.pdf

  PDF Document

 • Verjná vyhláška stavby Povina-Uhliská-Predĺženie NNK-oznámenie o začtí stavebného konania.pdf

  PDF Document