Verejná vhláška "Stratégia udržasteľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK"[+]

 • Oznámenie_PUM_ŽSK_10.5.2019.docx

  Doc

 • Príloha 1 Prehlady_MCHU_k_31_12_2018.docx

  Doc

 • list obce 2.jpg

  JPEG

 • list obce.jpg

  JPEG

 • mapa_250_18_4_2019.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška -Rozšírenie NNK Mazák[+]

 • Projekt stavby.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-Mazák.pdf

  PDF

 • Verejné vyhlášky 2021[+]

 • Dočasná úradná tabuľa.pdf

  PDF

 • Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti.pdf

  PDF

 • Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou-Rozš.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška - Kukučíková.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška - Stavebné povolenie- Kukučíková Anna.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-kolaudačné rozhodnutie -Stredoslovoenská distr.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-o vykonaní štátneho stavebného dohľadu.pdf

  PDF

 • Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti.pdf

  PDF

 • Oznámenie oi začatí konania podľa §82 ods.7.pdf-výrub

  File

 • Verejná vyhláška -11449 Povina-Oblazisko-záhradkárska osada-rozšírenie NNK.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška -SP -Povina-Uhliská-Predĺženie NNK.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška Povina-Oblazisko-Záhradkárska osada-Rozšírenie NNK.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby Povina-Uhliská-Predĺženie NN.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška Uhliská.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška pre Lesný celok Krásno-západ.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška štátny stavebný dohľad.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-Stavebné povolenie 11 449-Povina-Oblazisko-záhradkárska sada-rozšírenie NNK.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláškaPovina-Oblazisko-záhradkárska osada-rozšírenie NNK-oznámenie o začatí stavebného konania.pdf

  PDF

 • Verjná vyhláška stavby Povina-Uhliská-Predĺženie NNK-oznámenie o začtí stavebného konania.pdf

  PDF