PZD – Verejne vyhlášky

  Verejná vhláška "Stratégia udržasteľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK" [+]

 • Verejná vyhláška -11449 Povina-Oblazisko-záhradkárska osada-rozšírenie NNK.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška -SP -Povina-Uhliská-Predĺženie NNK.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby Povina-Uhliská-Predĺženie NN.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška Uhliská.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláška-Stavebné povolenie 11 449-Povina-Oblazisko-záhradkárska sada-rozšírenie NNK.pdf

  PDF Document

 • Verejná vyhláškaPovina-Oblazisko-záhradkárska osada-rozšírenie NNK-oznámenie o začatí stavebného konania.pdf

  PDF Document

 • Verjná vyhláška stavby Povina-Uhliská-Predĺženie NNK-oznámenie o začtí stavebného konania.pdf

  PDF Document