Verejná vhláška-Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK[+]

 • Oznamenie_PUM_ZSK_10_5_2019.docx

  Doc

 • Priloha-1-Prehlady_MCHU_k_31_12_2018.docx

  Doc

 • list-obce-2.jpg

  JPEG

 • list-obce.jpg

  JPEG

 • mapa_250_18_4_2019.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-Rozšírenie NNK-Mazák[+]

 • Projekt-stavby.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-Mazak.pdf

  PDF

 • Verejné vyhlášky 2022[+]

 • Rozhodnutie o umiestnení stavby-Vnuková Lucia (2).pdf

  PDF

 • Rozhodnutie o umiestnení stavby-Vnuková Lucia.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška Rozhodnutie o umiestnení stavby-Piesecký.pdf

  PDF

 • Územné konanie Novostavba RD Piesecký Ľuboš.pdf

  PDF

 • Verejné vyhlášky-2021[+]

  Verejn-C3-A1-vyhl-C3-A1-C5-A1ka-Jaroslav-Sta-C5-88o[+]

 • Verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-spojenho-uzemneho-a-staveb.pdf

  PDF

 • situácia-RD-Staňo-posun-ER-18_8_2021.pdf

  PDF

 • Docasna-uradna-tabula.pdf

  PDF

 • Drazobna-vyhlaska-o-drazbe-nehnutelnosti.pdf

  PDF

 • Dražobná vyhláška zverejnená 03.11.2021.pdf

  PDF

 • Oznamenie-o-zacati-kolaudacneho-konania-verejnou-vyhlaskou-Rozs.pdf

  PDF

 • Rozsah-hodnotenia-Dialnica-D3-ZilinaBrodno-KNM-zverejnene-24_08_2021.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-Kukucikova.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-Stavebne-povolenie-Kukucikova-Anna.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-kolaudacne-rozhodnutie-Stredoslovoenska-distr.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-o-vykonani-statneho-stavebneho-dohladu.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-Rozhodnutie o umiestnení stavby-Rozšírenie vod.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-Rozšírenie vodovodu v obci Povina-III zverejnené 28.09.2021.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-Vnuková0001.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-stavebné povolenie Jaroslav Staňo a Pavla Rett.pdf

  PDF

 • Verejná vyhláška-Územné konnaie -Vnuková.pdf

  PDF

 • Verekná vyhláška o vykonaní štátneho stavebného dohľadu zverejn.pdf

  PDF

 • Vyhláška o dražbe zverejnená Jančiga Marián 27.09.2021.pdf

  PDF

 • Drazobna-vyhlaska-o-drazbe-nehnutelnosti.pdf

  PDF

 • Oznamenie-oi-zacati-konania-podla-§82-ods_7.pdf-vyrub

  File

 • Verejna-vyhlaska-11449-Povina-Oblazisko-zahradkarska-osada-rozsirenie-NNK.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-Povina-Oblazisko-Zahradkarska-osada-Rozsirenie-NNK.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-Rozhodnutie-o-umiestneni-stavby-Povina-Uhliska-Predlzenie-NN.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-SP-Povina-Uhliska-Predlzenie-NNK.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-Stavebne-povolenie-11-449-Povina-Oblazisko-zahradkarska-sada-rozsirenie-NNK.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-Uhliska.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-pre-Lesny-celok-Krasno-zapad.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaska-statny-stavebny-dohlad.pdf

  PDF

 • Verejna-vyhlaskaPovina-Oblazisko-zahradkarska-osada-rozsirenie-NNK-oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania.pdf

  PDF

 • Verjna-vyhlaska-stavby-Povina-Uhliska-Predlzenie-NNK-oznamenie-o-zacti-stavebneho-konania.pdf

  PDF