2019[+]

 • Navrh-Dodatok-c_1-2019-k-VZN.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-1-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-2-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-3-2019-.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-4-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-5-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-VZN-6-2019.pdf

  PDF

 • Navrh-dodatku-c_2-k-VZN-12014.pdf

  PDF

 • Navrh-dodatku-c_4-k-VZN-42012.pdf

  PDF

 • 2020[+]

 • Navrh-VZN-1-2020.pdf

  PDF

 • Navrh-dodatku-c_5-k-VZN-42012.pdf

  PDF

 • 2021[+]

 • Navrh-Dodatok-6-k-VZN-o-urceni-vysky-doacie.pdf

  PDF

 • Návrh dodatku č.7 k VZN č.4-2012 zverejnený dňa 5.10.2021.pdf

  PDF