ÚT – Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 • Návrh Dodatok č.1-2019 k VZN.pdf

  PDF Document

 • Návrh VZN 1-2019.pdf

  PDF Document

 • Návrh VZN 1-2020.pdf

  PDF Document

 • Návrh VZN 2-2019.pdf

  PDF Document

 • Návrh VZN 3-2019 .pdf

  PDF Document

 • Návrh VZN 4-2019.pdf

  PDF Document

 • Návrh VZN 5-2019.pdf

  PDF Document

 • Návrh VZN 6 - 2019.pdf

  PDF Document

 • Návrh dodatku č.2 k VZN 12014.pdf

  PDF Document

 • Návrh dodatku č.4 k VZN 42012.pdf

  PDF Document