Rok-2016-a-staršie[+]

 • Dodatok-c_-1-k-VZN-c_-1-2014.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-1-k-VZN-c_-3-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-1-k-VZN-c_-4-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-1-k-VZN-c_-4-2012.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-2-k-VZN-c_-1-2009.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-2-k-VZN-c_-4-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-2-k-VZN-c_-4-2012.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-2-k-VZN-c_-5-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-3-k-VZN-c_-4-2012.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-3-k-VZN-c_4-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-4-k-VZN-c_4-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_-5-k-VZN-c_-4-2008.pdf

  PDF

 • VZN-c_-1-2009.pdf

  PDF

 • VZN-c_-1-2011.pdf

  PDF

 • VZN-c_-1-2012.pdf

  PDF

 • VZN-c_-1-2014.pdf

  PDF

 • VZN-c_-1-2015.pdf

  PDF

 • VZN-c_-1-2016.pdf

  PDF

 • VZN-c_-2-2011.pdf

  PDF

 • VZN-c_-2-2012.pdf

  PDF

 • VZN-c_-2-2014.pdf

  PDF

 • VZN-c_-2-2015.pdf

  PDF

 • VZN-c_-3-2008.pdf

  PDF

 • VZN-c_-3-2012.pdf

  PDF

 • VZN-c_-3-2015.pdf

  PDF

 • VZN-c_-4-2008.pdf

  PDF

 • VZN-c_-4-2012.pdf

  PDF

 • VZN-c_-5-2008.pdf

  PDF

 • VZN-c_-6-2008.pdf

  PDF

 • Rok-2017[+]

 • VZN-c_-1-2017.pdf

  PDF

 • Rok-2018[+]

  Rok-2019[+]

 • Dodatok-c_1-v-VZN-2-2019-o-urceni-prispevku-na-ciastocnu-uhradu-nakladov.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_2-2019-v-VZN-o-miestnych-daniach.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_4-2019-k-VZN-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy.pdf

  PDF

 • VZN-1-2019-o-umiestnovani-volebnych-plagatov.pdf

  PDF

 • VZN-2-2019-na-ciastocnu-uhradu-naklado-v-skolach.pdf

  PDF

 • VZN-3-2019-o-ochrane-ovzdusia.pdf

  PDF

 • VZN-4-2019-o-uhradach-za-kratkodoby-prenajom-hnutelneho-a-nehnu.pdf

  PDF

 • VZN-5-2019-o-podmienkach-poskytovanoa-dotacii-z-prostriedkov-obce.pdf

  PDF

 • VZN-6-2019-o-podmienkach-drzania-psov-na-uzemi-obce.pdf

  PDF

 • Rok-2020[+]

 • Dodatok-c_1-k-VZN-52019.pdf

  PDF

 • Dodatok-c_5-2020-o-urceni-vysky-dotacie-na-mzdy-a-prevadzku-skol.pdf

  PDF

 • VZN-1-2020-o-zavedeni-a-poskytovani-elektkronickych-sluzieb.pdf

  PDF

 • Rok-2021[+]

 • Dodatok č.1 k VZN 52019o podmienkach poskatovania dotácií z prostriedkov obce.pdf

  PDF

 • Dodatok č.7 k VZN 42012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

  PDF

 • Dodatok č.8 k VZN č.42012.pdf

  PDF

 • VZN č.1-2021 o podmienkach držania psov.pdf

  PDF

 • VZN-Dodatok-c_6-o-urceni-vysky-doracie-na-mzdy.pdf

  PDF