Rok 2016 a staršie[+]

 • Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2014.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2012.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2009.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 2 k VZN č. 4-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 2 k VZN č. 4-2012.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 2 k VZN č. 5-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 3 k VZN č. 4-2012.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 3 k VZN č.4-2008.pdf

  PDF

 • Dodatok č. 4 k VZN č.4-2008.PDF

  File

 • Dodatok č. 5 k VZN č. 4-2008.pdf

  PDF

 • VZN č. 2-2014.pdf

  PDF

 • VZN č. 1-2009.pdf

  PDF

 • VZN č. 1-2011.pdf

  PDF

 • VZN č. 1-2012.pdf

  PDF

 • VZN č. 1-2014.pdf

  PDF

 • VZN č. 1-2015.pdf

  PDF

 • VZN č. 1-2016.pdf

  PDF

 • VZN č. 2-2011.pdf

  PDF

 • VZN č. 2-2012.pdf

  PDF

 • VZN č. 2-2015.pdf

  PDF

 • VZN č. 3 -2008.pdf

  PDF

 • VZN č. 3-2012.pdf

  PDF

 • VZN č. 3-2015.pdf

  PDF

 • VZN č. 4 -2008.pdf

  PDF

 • VZN č. 4-2012.pdf

  PDF

 • VZN č. 5-2008.pdf

  PDF

 • VZN č. 6-2008.pdf

  PDF

 • Rok 2017[+]

 • VZN č. 1-2017.pdf

  PDF

 • Rok 2018[+]

  Rok 2019[+]

 • Dodatok č.1 v VZN 2-2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.pdf

  PDF

 • Dodatok č.2-2019 v VZN o miestnych daniach.pdf

  PDF

 • Dodatok č.4-2019 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy.pdf

  PDF

 • VZN 1-2019 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf

  PDF

 • VZN 2-2019 na čiastočnú úhradu náklado v školách.pdf

  PDF

 • VZN 3-2019 o ochrane ovzdušia.pdf

  PDF

 • VZN 4-2019-o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnu.pdf

  PDF

 • VZN 5-2019 o podmienkach poskytovanoa dotácii z prostriedkov obce.pdf

  PDF

 • VZN 6-2019 o podmienkach držania psov na území obce.pdf

  PDF

 • Rok 2020[+]

 • Dodatok č.1 k VZN 52019.pdf

  PDF

 • Dodatok č.5-2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl.pdf

  PDF

 • VZN 1-2020 o zavedení a poskytovaní elektkronických služieb.pdf

  PDF

 • Rok 2021[+]

 • VZN Dodatok č.6 o určení výšky dorácie na mzdy.pdf

  PDF