Vážení občania,

hlásenie spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. :

 Dôležité upozornenie:

Alternatívny dodávateľ energií – Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z toho dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návratom k dodávateľovi SSE. Tento zákaznícky servis sa uskutoční 16.11. na obecnom úrade v Povine , a to v čase od 13:30 do 15:00. Občanov prosíme, aby si so sebou zobrali jednu ročnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu a plyn.