Vážené dámy, vážení páni, milí naši seniori..

V tomto období sme boli zvyknutí, že spoločne trávime čas pri príležitosti vášho sviatku – dňa seniorov. Situácia nám však nedovoľuje stretnúť sa osobne, preto mi dovoľte prihovoriť sa vám.

K vášmu sviatku Vám želáme veľa zdravia, Božieho požehnania, lásky a radosti. Nech ešte dlhé roky odovzdávate svoju múdrosť a skúsenosti nám, tým mladším. Sme Vám vďační za vašu starostlivosť, celoživotné zážitky i spomienky, ktoré sa zaryli do našich sŕdc a obohatili našu dušu.

S úctou starostka obce, poslanci a pracovníčky obecného úradu.