Z rokovania predstaviteľov Združenia miest a obcí Kysúc a Združenia miest a obcí Dolných Kysúc,

zo dňa 20. januára 2023:

Primátori a starostovia Kysúc vyhlasujú:

  1. Žiadame Vládu SR, aby predstaviteľov miest a obcí v termíne do 31. januára 2023 informovala koľko, kedy a na ako dlho poskytne kompenzáciu za výpadky, ktoré nastali v dôsledku energetickej krízy, inflácie, zavedenia a prijatia právnych predpisov spôsobujúcich výpadky financií v rozpočtoch samospráv
  2. Žiadame, aby kompenzácie za finančné výpadky samospráv neboli realizované formou refundácie, ale formou predfinancovania.
  3. V čo najkratšom termíne žiadame zverejniť daňovú prognózu Ministerstva financií SR

Spoločne vyhlasujeme, že v prípade nereagovania  na deklarované požiadavky pristúpia mestá a obce spoločne so svojimi obyvateľmi k protestom.