Vážený pán riaditeľ ZŠ, vážená pani zástupkyňa v MŠ, vážený pedagogický zbor našej školy,

dovoľte nám, aby sme si symbolicky pripomenuli v posledný školský deň pred Vaším sviatkom čas, za ktorý Vám patrí veľké poďakovanie.

Vašu prácu vnímame ako poslanie, ktoré je základným a silným pilierom spoločnosti,  a preto od nás prijmite symbolický ručne vyrábaný štvorlístok a kľúčenku s erbom našej obce.

Vyslovujeme Vám obrovské poďakovanie za vašu trpezlivosť, náročnú a zodpovednú prácu a želáme Vám veľa síl a pozitívneho myslenia v dnešnej ťažkej dobe.

Obec Povina

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.

– Jan Amos Komenský