Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa určujú podmienky a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022 Zástupkyňa riaditeľa pre Materskú školu Povina oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa určujú podmienky a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022.

Zápis detí do MŠ

Materská škola- žiadosť o prijatie