Celý kraj sťa striebrom svieti, príď Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme😇
I tento rok príde Mikuláš so svojimi pomocníkmi za deťmi do základnej školy. V prípade záujmu o balíčky pre deti, ktoré ešte nenavštevujú MŠ a ZŠ, je potrebné nahlásiť na obecnom úrade: 041/4211421.