Informácia o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre REFERENDUM, ktoré sa bude konať dňa 21. 01. 2023

Starostka  obce Povina PhDr. Alena Dudeková, MBA  oznamuje, že v obci Povina je utvorený 1 volebný okrsok.
Volebná miestnosť je určená v zasadačke  Obecného úradu v Povine, adresa:  Povina 155, 02333 Povina.

V Povine 09. 11. 2022

PhDr. Alena Dudeová, MBA, starostka obce