Časový harmonogram predaja čerstvého mlieka a mliečnych výrobkov prostredníctvom „Mliečneho expresu 3“ 

Povina  (1143) 12.05-12.15 hod.  „e415“                           Na trhovom mieste pri OcÚ

Presun 2 min., km: 1                tel: 041/4211421       email: info@obec-povina.sk

Povina  (1143) 12.17-12.27 hod.  „e414“                  Na trhovom mieste pri kostole

Presun 3 min., km: 1

Povina  (1143) 12.30-12.40 hod.  „e416“                  Horný koniec – autobusová zastávka

Presun 10 min., km: 3,7