Vážení rodičia, vážená mládež,

dobrovoľný hasičský zbor obce Povina otvára svoje hasičské brány a otvára krúžok pre mladých hasičov.

Cieľom krúžku mladých hasičov je rozvíjať vedomosti a zručnosti detí vo vzťahu k požiarnej ochrane. Deti absolvujú nielen výchovnú a vzdelávaciu činnosť, ale budú rozvíjať aj svoju fyzickú zdatnosť pri zdolávaní rôznych súťažných disciplín na súťažiach. Mladí hasiči sú tí, ktorí sú budúcnosťou pre všetky, nielen dobrovoľné hasičské zbory.

V prípade záujmu kontaktujte obecný úrad telefonicky: 0905470631, alebo elektronicky: alena.dudekova@obec-povina.sk