Oznamujeme vám, že ranný spoj autobusu, ktorý odchádzal zo zastávky Konečná o 5:00 hod, bude od 9.6.2019 posunutý o 10 minút, to znamená, že bude z Konečnej odchádzať o 4:50 hod.

Najbližšie pripomienky k spojom bude Slovenská autobusová doprava riešiť v septembri, preto ak máte návrh na zmenu, či doplnenie iných spojov, nahláste ich na Obecný úrad telefonicky,

alebo elektronicky: obecpovina@stonline.sk