Pripomienkovanie návrhu cestovného poriadku ŽSR

Ak máš návrh na zmenu vlakov, môžeš tak urobiť do 17. 6. 2019 na adrese: darina.delincakova@zilinskazupa.sk

http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsk-gvd-obdobie-2019-2020-pripomienkovanie.html