Vážení občania Dolných Kysúc, 
na základe podnetov k grafikonu vlakov a CP autobusovej dopravy sme dnes s kolegami 
zVÚC ŽSK za okres KNM zasadli a dali na stôl konkrétne fakty. 
Poprosíme vás, aby ste do nedele  11.12. 2022 do 12:00 hod poslali svoje podnety 
na KONKRÉTNE zmeny vlakových a autobusových spojov (čas, miesto, smer odchodu, 
približný počet cestujúcich a následná zmena, ktorá by vám pomohla). 
V pondelok máme stretnutie na ministerstve dopravy a v utorok na Sad Žilina. 
Vaše požiadavky budeme interpelovať a hľadať prienik možných zmien. 
Podnety posielajte na email:
1.) matej.fabsik@gmail.com
2.) alena.dudekova@obec-povina.sk
3.) dusanmician@gmail.com