Dopravný úsek v katastri obce Povina je veľmi náročný. Nielen, že je preťažený, ale v krátkom úseku je 5 križovatiek a náročná križovatka na Povinskom moste.

V priebehu pár dní došlo v našom úseku k 2 dopravným nehodám.

V spolupráci s Dopravnými inšpektorátmi, Správou ciest ŽSK, ale aj Nadáciou Allianz sme urobili všetky možné opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti, ale je to stále iba o vodičoch, o ich rešpektovaní pravidiel cestnej premávky a dodržiavaní predpísanej rýchlosti.

Ďakujeme Nadácií Allianz za poskytnutie grantu na zakúpenie merača rýchlosti.

Vodičom želáme veľa pozornosti a ohľaduplnosti na cestách.