Vážení spoluobčania, drahí Povinčania,

hoci v nás ešte doznievajú emócie z vianočných sviatkov, kalendár nám jasne naznačuje, že musíme otočiť list a sústrediť sa na príchod nového roka. Pevne verím, že rok 2019 bol pre vás rokom úspešným, priniesol mnohé radosti i nové zážitky.

Rada by som Vám vyslovila poďakovanie, pretože spoločnými silami sme dokázali zrealizovať mnohé projekty, skvalitniť život i kultúrne vyžitie v obci, či poskytnúť mládeži priestor na rozvoj športových aktivít. Spoločne rozvíjajme a zveľaďujme našu obec, nech je miestom, ktoré s hrdosťou môžeme nazývať „naším domovom“.

Pevné zdravie, Božie požehnanie, vzájomné porozumenie, 366 pozitívnych dní plných úsmevu a splnené predsavzatia Vám zo srdca želá starostka obce, poslanci OZ a pracovníčky Obecného úradu.

S úctou starostka obce Alena Dudeková